מבנה ארגוני חדש לעמותה

השנה התחדשנו במבנה ארגוני שמותאם לצרכי הקהילה ומתמודד טוב יותר עם אתגרי הניהול של המערכת החינוכית שלנו.
הגידול המתמיד בהיקף פעילות העמותה, יחד עם הרצון להמשיך במודל ניהול מתנדב (שמוזיל עלויות למערכת) הובילו אותנו לתהליך חשיבה מחודש לגבי מבנה העמותה. בסופו של התהליך הגענו למבנה ארגוני חדש ומרענן:
מבנה ארגוני גנאחר

בראש העמותה פועל הוועד, שמיקד את תחום פעילותו לנושאי ניהול מאקרו ותאום בין המערכות, בעוד נושאי המיקרו (ניהול המערכות בפועל) עבר לשני צוותי נושא – צוות נושא גנים וצוות נושא ביה"ס. כל צוות נושא מורכב משילוב של אנשי חינוך והורים. לצידם פועל פורום הורים חדש – פורום קהילה, שלקח על עצמו את האחריות על כל הפעילויות הקהילתיות-חברתיות בגנים ובבית הספר. במקביל לצוותים הללו גזברות העמותה תקבל חיזוק באמצעות חלוקת המטלות בין שלושה גזברים – גזבר העמותה האחראי על כל נושאי הכספים אשר מאוייש על ידי ריצאד זקס ולצידו גזבר/ית לתקציב מסלול ביה"ס (טרם אויש) וגזבר/ית לתקציב הגנים (כנ"ל). בקרוב בכוונתנו לייעל משמעותית גם את פונקצית ניהול החשבונות של העמותה, באמצעות ניהול חשבונות פנימי (וקבלת דיווחים בזמן אמת).
חידוש משמעותי נוסף, שנועד לחלק את נטל העבודה ולהקל על ההורים המתנדבים, החל עם כניסתה של תמר קדר, מנהלת אדמנסטרטיבית המחלקת את זמנה בין פעילות הגנים לפעילות ביה"ס.
המבנה הארגוני החדש מבזר את פונקציות הניהול בעמותה ומאפשר ליותר אנשים לקחת חלק בעשייה השוטפת. ההתנדבות והמעורבות הקהילתית הם ערך מרכזי בעשייה שלנו ומתנדבים חדשים לפעילות במסגרת הגנים ובית הספר יתקבלו תמיד בשמחה.

בשנה האחרונה גדלנו בהיקף הפעילות: 119 ילדים מתחנכים בגני העמותה. גן צאלון הצטרף למשפחת הגנים שמונה כבר 5 גנים: שקמה ואלון בלפיד, דולפין, גלים וצאלון במודיעין. השנה, לראשונה, כל גני העמותה פועלים במבנים של הרשויות העירוניות.
במסלול בית הספר בבן שמן פועלות ארבע כתות – מכתה א' ועד לכתה ד' ובהן 91 ילדים.
סה"כ מתחנכים בגנים ובבית הספר 210 ילדים מ – 147 משפחות, מתוכן 89 משפחות עם ילד אחד, 52 משפחות עם 2 ילדים ו- 6 משפחות עם 3 ילדים.

בחודשים האחרונים התחלפו חלק מבעלי התפקידים בעמותה ומתנדבים חדשים שולבו בפעילות: 

ועד העמותה:
 • ירון זנבל (יו"ר)
 • אלקנה פרסלר (מזכיר)
 • אלדד אדר (נציג צוות בה"ס)
 • ריצ'ארד זקס (גזבר)
 • שונית נחושתן (נציגת צוות גנים)
 • סוזן סולומון זנבל (אחראית רישום)
 • ירמי זהבי (נציג פורום קהילה).
מנדטים:
 • מרכזת צוות גנים – שונית נחושתן
 • מנדט כ"א בגנים – אנדריאה קולדן והגנן שמואל כהן ברפמן
 • מרכזת צוות קהילה – טלי שחורי
 • מנדט קהילה בצוותים – הגננת ענת דדון
 • מנדט קורסים והשתלמויות – אביבית גיא ורקפת ברגר
 • מנדט תקשורת – אנדריאה קולדן
 • מנדט רישום – סוזן סולומון זנבל והגננת רוני שבכר

אנו מאחלים לכל המתנדבים הצלחה וסיפוק רב בפעילותם ומקווים שהורים נוספים יצטרפו למעגל העשייה ההולך וגדל. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בדואל info@antro.org.il


Comments